Компанията днес

"Цифрови Системи" е първият Интернет доставчик в България. Фирмата предлага на клиентите си широка гама от мрежови услуги. Основните дейности са:

  • Предоставяне на интернет услуги в над 300 селища в страната по кабелни мрежи и/или безжични технологии;
  • Изграждане на виртуални частни мрежи – VPN;
  • Интегриране на глас и данни – IP телефония;
  • Предлагане на хостинг услуги;
  • Проектиране и изграждане на интернет/интранет инфраструктури и сървъри;
  • Доставка на компютърно и комуникационно оборудване;
  • Интеграция на UNIX, Windows и Macintosh решения;
  • Проектиране, разработка, инсталиране и настройка на софтуер;
  • Системна интеграция. Изграждане на системи до ключ;
  • Консултации, демонстрации и обучение.

Фирмата провежда специална политика за предоставяне на услугите на преференциални цени за образованието, науката, медицината, армията и полицията.
В "Цифрови Системи" работят висококвалифицирани специалисти със задълбочени познания и опит в областта на интернет технологиите, базите данни и разработката на web-базираните софтуерни решения.
Понастоящем "Цифрови Системи" притежава значително know-how в областта на интернет технологиите в страната и е в състояние да осигури на своите клиенти надеждна и високоскоростна връзка до глобалната компютърна мрежа.
Фирмата поддържа денонощно наблюдение и управление на собствената интернет инфраструктура.